Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

Δεκατρείς περιοχές παρέμβασης για το νομό Λακωνίας

Δώδεκα δήμοι και μία κοινότητα από το νομό μας εντάσσονται στον Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τα ιδιωτικά έργα।

Τα μέτρα και οι δράσεις του Άξονα 3 που αναμένεται να προκηρυχτούν άμεσα, αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006।

Οι περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 για τα ιδιωτικά έργα που οριστικοποιήθηκαν για το νομό Λακωνίας, είναι οι δήμοι:

- Ανατολικής Μάνης
- Νιάτων (εκτός του ΔΔ Απιδέα)
- Γερονθρών
- Οινούντος
- Γυθείου (εκτός του ΔΔ Γυθείου)
- Οιτύλου
- Ζάρακα
- Πελλάνας
- Θεραπνών (εκτός των ΔΔ Πλατάνας και Σκούρας)
- Σμύνους
- Μυστρά
- Φάριδος
- Κοινότητα Καρυών.

Γενικός στόχος του Άξονα 3 είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, ενώ περιλαμβάνει τα κάτωθι μέτρα:

- «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες».
- «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων».
- «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων».
- «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».
- «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών».
- «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»।

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αναπτυξιακή Εταιρία Λακωνίας ΑΕ (2ο χλμ. ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου, Διοικητήριο, ΤΚ 23100) στο τηλ. 27310-89270 και στο e-mail: anelae@otenet.gr.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: