Τρίτη 14 Αυγούστου 2007

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

'Αγιος Νικόλαος


(δημαρχείο)

Έχει έκταση 7.500 στρέμματα και πληθυσμό 209 κατοίκους. Η απόστασή του από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 15 χιλιόμετρα. Ο 'Aγιος Νικόλαος γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου (του Αγίου Νικολάου).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Τζουνάκος Βασίλειος τηλ.94273
 • Σρατηγάκου Γεωργία τηλ.94254
 • Τριτάκης Αναστάσιος τηλ.94271


Κόκκινα Λουριά

Έχει έκταση 6.400 στρέμματα και πληθυσμό 242 κατοίκους. Η απόστασή του από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 13 χιλιόμετρα. Τα Κόκκινα Λουριά γιορτάζουν στις 25 Μαρτίου (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Κακοκέφαλος Γεώργιος τηλ.23185-94360
 • Κουτσόπετρας Γεώργιος τηλ.94464
 • Κουτσόπετρας Δήμος τηλ.94365


ΜέλισσαΈχει έκταση 5.700 στρέμματα και πληθυσμό 100 κατοίκους. Η απόστασή της από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 11 χιλιόμετρα. Η Μέλισσα γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου στα εισόδια της Θεοτόκου. Κάθε Αύγουστο οργανώνεται πανηγύρι στις βρύσες.

Τοπικό συμβούλιο:

 • Ρογκάκος Δημήτριος τηλ.24150-22137
 • Πλαγιαννάκος Πέτρος τηλ.94494
 • Ζαχαράκου Σταμάτα τηλ.94311

Μελιτίνη
Έχει έκταση 13.600 στρέμματα και πληθυσμό 241 κατοίκους. Η απόστασή της από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 12 χιλιόμετρα. Στην Μελιτίνη ανήκουν και οι οικισμοί Αγίας Μαρίνας και Λεμονιάς. Η Μελιτίνη γιορτάζει στις 4 του Δεκεμβρίου (Αγίας Βαρβάρας).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Σαραντάκος Παναγιώτης τηλ.92325
 • Τζουνάκος Πέτρος τηλ.92343
 • Παρασκευόπουλος Δημήτριος τηλ.92407

Παλαιόβρυση

Έχει έκταση 5.600 στρέμματα και πληθυσμό 202 κατοίκους. Η Παλαιόβρυση γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου (του Αγίου Νικολάου).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Λυτζέρης Νικόλαος τηλ.92475
 • Λαγουσάκος Ιωάννης τηλ.92460
 • Κουτρουβίδης Ηλίας τηλ.92269

Σελεγούδι
Έχει έκταση 5.000 στρέμματα και πληθυσμό 110 κατοίκους. Η απόστασή του από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 19 χιλιόμετρα. Το Σελεγούδι γιορτάζει στις 8 Φεβρουαρίου (των Αγίων Θεοδώρων).


Τοπικό συμβούλιο:

 • Γιαννακούρος Δημήτριος τηλ.94256
 • Γιαννακούρου Γαλάτια τηλ.94040
 • Γιαννακούρος Κωνσταντίνος τηλ.94252


Προσήλιο
Έχει έκταση 4.500 στρέμματα και πληθυσμό 168 κατοίκους. Η απόστασή του από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 8 χιλιόμετρα. Το Προσήλιο γιορτάζει στις 15 Αυγούστου (κοίμηση της Θεοτόκου).


Τοπικό συμβούλιο:

 • Γρηγοράκος Νικόλαος τηλ.92373
 • Μονεμβασίτης Παναγιώτης τηλ.92359
 • Παναγάκος Κωνσταντίνος τηλ.92353
Αρχοντικό


Έχει έκταση 3.500 στρέμματα και πληθυσμό 102 κατοίκους.Η απόστασή του από τον δρόμο Σπάρτης - Γυθείου είναι 5 χιλιόμετρα.Το Αρχοντικό γιορτάζει στις 15 Αυγούστου (κοίμησης της Θεοτόκου), και οργανώνεται πανηγύρι.


Τοπικό συμβούλιο:

 • Γρηγοράκης Ιωάννης τηλ.91403
 • Κουράκου Ευγενία τηλ.91258
 • Θεοφιλάκος Ευάγγελος τηλ.91457
Πετρίνα

Έχει έκταση 29.400 στρέμματα και πληθυσμό 450 κατοίκους. Η απόστασή της από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 5 χιλιόμετρα. Η Πετρίνα γιορτάζει στις 29 Ιουνίου (Αποστόλων Πέτρου και Παύλου).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Βασιλάκος Παναγιώτης τηλ.92265
 • Κατράδης Κωνσταντίνος τηλ.92289
 • Καπασούρης Χρήστος τηλ.92118
 • Πατριανάκος Ευάγγελος τηλ.29341-25792
 • Αλειφέρης Σαράντος τηλ.92235

Καστάνια

(Άγιος Σωτήρας Καστάνιας)

Έχει έκταση 13.300 στρέμματα και πληθυσμό 93 κατοίκους. Η απόστασή της από τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου είναι 26 χιλιόμετρα. Η Καστάνια γιορτάζει στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος).

Τοπικό συμβούλιο:

 • Μπανάκος Βασίλειος τηλ.94380
 • Τζανετάκος Βασίλειος τηλ.94489
 • Αρφάνης Παναγιώτης τηλ.95236

Δεν υπάρχουν σχόλια: