Παρασκευή 9 Μαΐου 2008

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Παρουσία του Νομάρχη Λακωνίας κου Κωνσταντίνου Φούρκα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα ενημερωτική συνάντηση με θέμα την Μελέτη Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Λακωνία.

Το έργο αυτό ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 150.000€ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας και βάση αυτού θα καθοριστεί το πλάνο των δράσεων για την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Νομό Λακωνίας, στα πλαίσια πάντοτε της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Σκοπός είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης του Νομού.

Ο Νομός μας συνδυάζει τις αγροτικές και τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες , οι οποίες εντοπίζονται στον ορεινό όγκο αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Λακωνίας.

Άρα είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθούν τα «νέα αναπτυξιακά εργαλεία» των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών που θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην περιοχή και να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και να αρθούν οι γεωγραφικοί ή άλλοι περιορισμοί και να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων γεωγραφικών περιοχών.

Η Δ΄ Προγραμματική Περίοδος 2007- 2013 είναι ευκαιρία για το Νομό Λακωνίας να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και την ευρυζωνικότητα. Γιατί οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά μπορούν να επεκταθούν σε όλους σχεδόν τους τομείς της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας

Με το έργο αυτό:

Ø Θα καταγραφούν οι αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού Λακωνίας
Ø Θα επιλεγούν οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που ενισχύονται σημαντικά από τις ΤΠΕ
Ø Θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την υλοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ που ενισχύουν την ανάπτυξη του Νομού
Ø Θα γίνει η ωρίμανση των έργων- δράσεων ΤΠΕ που θα επιλεγούν και
Ø Θα γίνει μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο έχει ανατεθεί στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και η παρουσίασή του χθες έγινε από τον επίκουρο καθηγητή του ΕΜΠ κο Δημήτρη Ασκούνη και τους συνεργάτες του ΕΜΠ κ.κ. Ανδρόνικου Φυλακτόπουλο & Χαράλαμπο Τσαβδύρη.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, ο Νομός Λακωνίας όμως θα προχωρήσει και στην εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος (σε πανελλαδική κλίμακα) που αφορά την πυρανίχνευση στους δασικούς όγκους του Νομού, οι οποίοι είναι υψηλής επικινδυνότητας στις πυρκαγιές.

Σε μία έκταση 20.000 στρεμμάτων θα τοποθετηθούν αισθητήρες οι οποίοι θα ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, λόγω καιρικών συνθηκών, παράλληλα όμως θα εντοπίζει και θα ειδοποιεί για τις εστίες της πυρκαγιάς. Είναι ένα έργο που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής και του Δασικής Υπηρεσίας.

Η Λακωνία δοκιμάστηκε σκληρά από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού , άρα είναι αδήριτη ανάγκη να εφαρμοστούν πρωτοποριακές μέθοδοι τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατάσβεση.

Πηγή:Νομαρχία Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: