Κυριακή 8 Ιουλίου 2007

Σελεγούδι


Βρίσκεται 22 χλμ. ΒΔ του Γυθείου κα ανήκει στα «μανιάτικα» Μπαρδουνοχώρια. Το τοπωνύμιο, κατά το Κώστα Κόμη, είναι σλάβικο (selo, χωριό). Έχει κτισθεί κοντά στο παλιό χωριό Σάρμπια1, που είχανε ξεθεμελιώσει πειρατές, οι οποίοι τα χρόνια εκείνα αποτελούσαν μεγαλύτερη πληγή από τους Τούρκους.

Στις σπουδαιότερες πηγές2 έχει καταχωρηθεί στους Μανιάτικους οισμούς και συγκεκριμένα: στο κώδικα Muazzo το 1695 ως villa Selegadi, στην απογραφή Grimani το 1700 ως Sellegudhi στην Alta Maina, σε διάφορα βενετικά τεκμήρια 1703 –01705 ως Seguolatio Seligudi και Selegudi, στο ποίημα του Νικήτα Νηφάκη το 1798 ως Σελεγούδι καπετανία Μηλιάς, στη στατιστική της Etat ως Seligouda καπετανία Μηλιάς και στη στατιστική Exped. Scient. το 1829 ως Σελεγούδιον τμήμα (Section) Μαλευρίου.

Απογραφές3: Το 1844 ως Σελεγούδι με 107 ψυχές, το 1879 ως Σελεγούδι – Ποτάμι με 339, το 4889 με 298, το 1896 με 340, το 1907 με 326, το 1920 με 301, το 1928 με 303, το 1940 με 331, το 1951 με 224, το 1961 με 163, το 1971 με 101, το 1981 με 96.

Παραπομπές1. Γεράσιμος Καψάλης «Ο Ταΰγετος», σελ. 191, παροιμία αρ. 25.2. Κώστας Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, 15ος - 19ος αιώνας», εκδόσεις Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1995, σελ. 437.3. Κώστας Κόμης ό.π. σελ. 329.

Δεν υπάρχουν σχόλια: